Dokumentācija pēc IZM prasībām

Atbilstoši Izglītības un Zinātnes Ministrijas noteiktajām prasībām, Latvijas Bridža Federācija (turpmāk tekstā LBF) apkopo un aktualizē sekojošu informāciju:

 1. LBF statūti.
 2. Kārtība un iesniedzamie dokumenti, kādā LBF var tikt uzņemti jaunie biedri.
 3. LBF izpildinstitūcijas sastāvs, ievēlēšanas datums un pilnvaru termiņš.
 4. Oficiāli reģistrēto LBF biedru saraksts.
 5. LBF izpildinstitūcijas sēdēs pieņemtos lēmumus sporta jomā. Informāciju par LBF biedru sapulcēm, kā arī protokolus.
 6. LBF gada pārskati par 2018., 2019., 2020, gadu (atbilstoši MK 2006. gada 3. oktobra noteikumiem nr. 808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu una rodbiedrību gada pārskatiem".
 7. LBF valsts budžeta līdzekļu izlietojums: 2020. gads.
 8. LBF budžets: 2020. gads.
 9. Informācija par saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu (ievērojot IZM noteikto formu un apjomu), nodrošinot tās aktualicāciju ne retāk kā vienu reizi trīs mēnešos: 2020/03; 2020/06; 2020/09; 2020/12.
 10. Sporta sacensību pamatnoteikumi latviešu valodā.
 11. Starptautisko sporta sacensību noteikumi.
 12. Sporta sacensību kalendārs.
 13. Latvijas Čempionātu, kā arī visu LBF organizēto sacensību rezultāti.
 14. Aktuālo informāciju par Latvijas izlašu sastāvu.
 15. Informācija par antidopinga jautājumiem (tai skaitā antidopinga izglītību, plānotiem un realizētiem pasākumiem gada laikā).
 16. Informācija par iespējām nodarboties ar LBF pārstāvētiem sporta veidiem.
 17. LBF apstiprinātās prasības, lai persona varētu saņemt LBF atzinumu par atbilstību A, B un C kategorijas sporta speciālista noteiktajām prasībām.

 

Biedrība Latvijas Bridža Federācija

Reģ. nr. 40008022063

Juridiskā adrese:
"Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111